PNY Quadro P5000 16GB GDDR5X VCQP5000-PB
59 193 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
PNY Quadro P5000 16GB GDDR5X VCQP5000-PB
59 193 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

SuperMicro Tesla P100 12GB GPU-NVTP100-12
141 001 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
SuperMicro Tesla P100 12GB GPU-NVTP100-12
141 001 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus GT710-SL-2GD5-BRK 90YV0AL3-M0NA00
1 202 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus GT710-SL-2GD5-BRK 90YV0AL3-M0NA00
1 202 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus Quadro RTX5000 90SKC000-M4KAN0
67 606 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus Quadro RTX5000 90SKC000-M4KAN0
67 606 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Intel FPGA PAC N3000 Vista Creek 2x2x25g MM#999HGN BD-NVV-N3000-2
55 632 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Intel FPGA PAC N3000 Vista Creek 2x2x25g MM#999HGN BD-NVV-N3000-2
55 632 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

PNY Quadro RTX A4000 16GB GDDR6 VCNRTXA4000-PB
28 567 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
PNY Quadro RTX A4000 16GB GDDR6 VCNRTXA4000-PB
28 567 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus GT730-SL-2GD5-BRK-E 90YV07G4-M0NA00
2 199 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus GT730-SL-2GD5-BRK-E 90YV07G4-M0NA00
2 199 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G OC
7 238 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G OC
7 238 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gigabyte GV-R64EAGLE-4GD
4 132 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gigabyte GV-R64EAGLE-4GD
4 132 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus DUAL-RX6400-4G 90YV0H90-M0NA00
3 399 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus DUAL-RX6400-4G 90YV0H90-M0NA00
3 399 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus Quadro RTX A4000 16GB GDDR6 90SKC000-M5NAN0
25 281 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus Quadro RTX A4000 16GB GDDR6 90SKC000-M5NAN0
25 281 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus T400 4GB GDDR6 90SKC000-M6XAN0
4 339 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus T400 4GB GDDR6 90SKC000-M6XAN0
4 339 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Supermicro Quadro RTX A5500 24 GB GDDR6 900-5G132-2270-000
114 297 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Supermicro Quadro RTX A5500 24 GB GDDR6 900-5G132-2270-000
114 297 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

PNY VCNT4004GB-BLK
5 466 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
PNY VCNT4004GB-BLK
5 466 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

PNY VCNT400-4GBBLK-1
5 362 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
PNY VCNT400-4GBBLK-1
5 362 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus ROG-STRIX-RX560-4G-V2-GAMING 90YV0HV0-M0NA00
2 728 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus ROG-STRIX-RX560-4G-V2-GAMING 90YV0HV0-M0NA00
2 728 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X 90YV0IB1-M0NA00
35 140 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X 90YV0IB1-M0NA00
35 140 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gigabyte GV-N407TGAMING OC-12GD
22 217 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gigabyte GV-N407TGAMING OC-12GD
22 217 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gigabyte GV-N4090AERO OC-24GD
49 008 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gigabyte GV-N4090AERO OC-24GD
49 008 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS 12GB GDDR6X 471056224-3857
16 999 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS 12GB GDDR6X 471056224-3857
16 999 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

nVidia H100 80GB HBM2 900-21010-0000-000
863 225 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
nVidia H100 80GB HBM2 900-21010-0000-000
863 225 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

nVidia Quadro SYNC II 900-52061-0000-000
31 565 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
nVidia Quadro SYNC II 900-52061-0000-000
31 565 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Asus TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 90YV0J50-M0NA00
11 063 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 90YV0J50-M0NA00
11 063 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gigabyte GV-N407TAERO OCV2-12GD
20 125 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gigabyte GV-N407TAERO OCV2-12GD
20 125 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC 8GB GDDR6 N40602-08D6X-173051N
7 957 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC 8GB GDDR6 N40602-08D6X-173051N
7 957 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gigabyte GV-N4090IXEB-24GD
55 990 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gigabyte GV-N4090IXEB-24GD
55 990 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

nVidia HGX H100 640GB HBM2 935-24287-0001-000
7 368 953 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
nVidia HGX H100 640GB HBM2 935-24287-0001-000
7 368 953 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

Gigabyte GV-N406TGAMING OC-16GD
13 153 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
Gigabyte GV-N406TGAMING OC-16GD
13 153 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024

MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G
12 430 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024
MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G
12 430 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.05.2024